Üks nõue (võlgnevus) - kaks sissenõudjat.

Piret 23.10.2018 20:46 (1 aasta tagasi)

Kas on võimalikud järgmised stsenaariumid just õiguslikus mõttes: 1) Oletame võlanõue 10 000 eurot ja seda nõuavad sisse paralleelselt (solidaarselt) nii kohtutäitur kui inkasso? 2) Oletame võlanõue 10 000 euri. 6400 lastakse läbi maksekäsumenetluse, seda asub sisse nõudma kohtutäitur, ülejäänud, mis sellesse maksekäsu raamistikku ei mahtunud, need jäävad inkasso sisse nõuda? 3) Võlanõue 10 000 eurot, asi jõuab hagina kohtusse, kostja palub viiviseid vms vähendada, kohus vähendabki ja mõistab välja 7000 eurot, mida asub sissenõudma kohtutäitur. Ülejäänud 3000 eurot antakse inkassole sissenõuda. Kui võimalikud oleksid sellised skeemid?

A 24.10.2018 04:53 (1 aasta tagasi)

Stsenaariumid üks ja kaks on täiesti võimalikud. Võla kohtutäiturile täitmiseks edastamine ei võta võlausaldajalt õigust nõuda sama võlga ise või inkasso abil. Stsenaarium 3 võib olla tõenäoline, kuid ei ole õiguspärane. Kuna nõude kohta on olemas kohtuotsus, millega on nõuet vähendatud, saab ka täitemenetluse väliselt nõuda üksnes allesjäänut nõuet. Muide sissenõudjaks on ja jääb alati võlausaldaja, kelle kasuks nõue kohtuotsusega on välja mõistetud. Kohtutäitur üksnes sundtäidab jõustunud kohtuotsust ning inkassol ei ole õiguseid rohkem kui võlausaldajal endal.

Piret 25.10.2018 22:55 (1 aasta tagasi)

Aga kas stsenaariumi 2 puhul võiks tulla ka kõne alla järgmine variant: 10 000 euri tehakse pooleks 5000 ja 5000 ja algatatakse 2 maksekäsumenetlust. Teatavasti üle 6400 eurosed nõuded peaks hagimenetlusse minema. Kas see oleks seaduslik, et see, mis sellest maksekäsumenetluse piirmääradest välja jääb, selle kohta võlausaldaja algataks uue maksekäsumenetluse lihtsalt. Et sisuliselt saaks ühe võlanõude pealt mitmeid ja mitmeid maksekäsumenetlusi algatada?

A 26.10.2018 04:59 (1 aasta tagasi)

Põhimõtteliselt kui nõue on osadeks jaotatav, näiteks võlg erinevate perioodide eest vms, siis võiks need kohtus eri menetlustes olla küll, kuna Riigikohus vist oli mingis asjas jaatanud osadeks jaotatava nõude nõudmist mitmes hagimenetluses võlausaldaja menetluskulude vähendamise eesmärgil. Niisama lambist aga nõuet pooleks või veel mingil viisil jupitada ei saa. Samamoodi ei ole õiguslikult mõeldav olukord, kus üht ja sama nõuet nõuavad korraga osadeks jaotatuna mitu inkassofirmat.

Piret 25.10.2018 23:01 (1 aasta tagasi)

Ning kas selline nõude jupitamine on lubatud. Et oletame on 1000 eurone võlnõue ja siis, et sellest 100 eurot nõuab sisse inkasso A, 50 eurot sellest nõuab sisse inkasso E, 550 nõuab sisse inkasso U ja 200 nõuab sisse inkasso B. Ja iga inkasso lisaks siss juurde veel sissenõudekulud. Või peaks olema nõue ühes tükis?

A 26.10.2018 05:10 (1 aasta tagasi)

Stsenaariumi 2 puhul tuleb selles osas, milles maksekäsku ei tehtud, aegumine sisse, kuna aegumine katkeb maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega üksnes selles osas, milles avaldus esitati.

v 6.11.2018 21:20 (1 aasta tagasi)

Kui on ikka ÜHEST Lepingust võlgnevus, siis jupitada ei saa. Ja kui on kohtuotsus ja täitmisel ning kogu summat hagisse ei pandud, siis inkasso tegevus jäägi suhtes küll seaduslik ei ole, sest ikka on ju ainult üks Leping. Kui ikka kohtus arutati selle Lepingu võlga ning tehti otsus, siis Otsuse summa ongi kõik. Muidu võiks ju iga jorss nõudeid jagada kuda suva ning kuidas on võlgniku õigused kaitstud, kui asi oli kohtus, kus võlausaldaja esitas ju nõude - sai võidu, asuti täitma...kuid saamata jäägi (mis ju kohtus nö. vähemaks vaieldi) annab ikkagi sisse nõuda. Kuidas siis inkasso sama Lepingu nõudega omakorda kohtusse pöördub, kui neile ei tasuta...?

A 7.11.2018 05:56 (1 aasta tagasi)

Ei ole nii. Vt Riigikohtu lahend 3-2-1-30-10 p 11: Kolleegiumi arvates ei ole olukord, kus hageja esitab sama tehingu alusel esmalt hagi osa võlanõude ning seejärel ülejäänud võlanõude rahuldamiseks, kohtule sama haginõude esitamiseks. Hagejal on õigus ise määrata, kas ta nõuab hagis kogu oma materiaalõigusest tuleneva rahalise nõude rahuldamist ühekorraga või teeb seda ositi.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.