Topelt makstud lõpparve/kohtutäiturid

Hädas kohtutäituritega 20.11.2018 08:11 (2 aastat tagasi)

Tere! Kas oskab keegi kommenteerida. Ettevõte kandis ekslikult lahkunud töötajale kahepäevase vahega uuesti lõpparve. Kolm erinevat kohtutäiturit on selle summa järgmisel päeval nö ära jaganud. Kas kohtutäituritel on õigus seda raha ettevõttele mitte tagasi kanda? Sisuliselt on nüüd ettevõtte raha kasutatud töötaja võlgade katteks. Üks kolmest täiturist teatas, et tema raha tagasi ei kanna ja pöördugu me hagiga ("alusetu rikastumine") töötaja vastu. Kohtutäiturite kojast soovtati see summa "lihtsalt maha kanda"... PS: meil on korralik seadusekuulekas ettevõte ja ei, ei ole mingi tahtliku susserdamisega tegemist. Ette tänades,

A 20.11.2018 10:37 (2 aastat tagasi)

Kohtutäituritel ei ole siin mingit kohustust tagasi maksta, vaid neil on alus eeldada, et kõik mis võlgniku kontole laekub, ongi võlgniku oma. Kuna võlgniku kontole kantud summade võrra, mis kohtutäitureile läks, on vähenenud võlgniku kohustused tema võlausaldajate eest on tõepoolest võlgnik siin "alusetult rikastunud" ning nõudeõigus raha tagasikandmiseks on ettevõttel üksnes võlgniku vastu, kellele ekslikult teist korda maksti, nii et nüüd on ettevõtte otsustada, kas ta esitab nõude võlgniku vastu või siis isiku vastu kes ekslikult topeltülekande tegi või siis kannab selle ekslikult makstud summa maha.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.