Äriühingu esindamine

Karmen 25.11.2018 12:52 (1 aasta tagasi)

Tere! Kas ASi juhatuse liikmete antud volikirja, millega volitatakse konkreetset füüsilist isikut tegutsema mis tahes toimingutes ja lepingute sõlmimisel ASi nimel, võib käsitleda organi pädevuse üleandmisena TsÜS parahrahv 31 lõike 3 mõistes? Ehk kas selline üldsõnaline volikiri on üldse lubatav (sh kooskõla juhatuse liikme hoolsuskohustusega)?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.