Mõtteliseks osadeks jaotatud maatüki müük

Asser 25.11.2018 19:42 (1 aasta tagasi)

Kaasomanik on sõlminud ostu-müügi lepingu kolmanda juriidilise kehaga. Kas sellest tehingust kaasneb kohustus teavitada teisi kaasomanike. Kui kaasneb ja seda ei ole tehtud siis kui pikalt saab tehinguid tagasi pöörata.

govy 26.11.2018 07:23 (1 aasta tagasi)

Riigikohus on oma otsuses 3-2-1-115-16 märkinud, et pole oluline registrimärge ega muud asjad. Oluline on, et ostueesõigust teostatakse seaduses sätestatud kahekuulise tähtaja jooksul peale võõrandamise kohta teate saamist. Seega näiteks - isegi kui 10 a hiljem esitatakse teade võõrandamise kohta, siis kehtib ikke seesema 2 kuu nõue, mille jooksul saab oma õigust kasutada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.