Palga suurus töölepingus

Andrus 6.01.2019 18:02 (1 aasta tagasi)

1. Kui töölepingus on brutopalk näiteks 1000€, siis kas see 1000€ on arvestatud norm. tundide peale? Ehk, et töötan E-R iga päev 10 tundi. 50 tundi nädalas ja näiteks aprillis 2019.a. 220 tundi kuus(22 tööpäeva). Kas tööandja võib selliste tundide juures maksta palka 1000€ või tuleb arvestada 1000€ 176 tunni eest (22 kaheksa tunnist tööpäeva) ja ülejäänud 44 tundi tuleb arvestada ületundideks ja need 1,5 kordselt maksta? 2. Kas tööandja võib töölepingusse kirjutada, et tööaeg on E-R 8.00-18.30 (30 min. lõunapaus, mida ei arvestata tööaja sisse) ja kuupalk 1000€? Sellisel juhul see 1000€ on juba koos ületundidega?

Reelika 7.01.2019 00:44 (1 aasta tagasi)

Õige vastus on variant 1 ehk siis täiskoormusega töö (ehk normtunnid, 40 tundi nädalas, koormus 1,0) ja kõik, mis üle selle on ületunnid. Variandis 2 on töökoormuseks aga 1,25 (ehk siis 50 tundi nädalas) ning suuremas koormuses kui TÄISKOORMUS töölepingus kokku leppida tegelikult ei tohiks.

Andrus 7.01.2019 05:32 (1 aasta tagasi)

Tänud vaatuse eest. Täpsustaks veel, kas EI TOHIKS või EI TOHI? EI TOHI - seadusega keelatud. EI TOHIKS - poolte kokkuleppel võib.

Reelika 7.01.2019 13:10 (1 aasta tagasi)

TLS § 43 lg 1 - Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg). Siit võib välja lugeda, et võib vaid tööaega lühendada (osaliseks tööajaks). Lühemas kokku lepitud ei ole, järelikult on ainumõeldav variant - täistööaeg. Lisaks on Tööinspektsioon kommenteerinud seda nii: "Samas ei saa ühes töölepingus kokku leppida rohkemas kui täiskoormuses.// Kui ühes asutuses sõlmitakse töötajaga kaks töölepingut, mis kokku ületavad täiskoormusel tehtava töö, siis võib tegemist olla varjatud töö- ja puhkeaja rikkumistega. Töö- ja puhkeaja korralduse eest vastutab tööandja, mistõttu kahe töölepingu sõlmimine üle täiskoormisega ühe töötajaga tingib olukorra, kus rikkumise eest vastutab tööandja. Seetõttu ei saa üks asutus ühe töötajaga sõlmida kahte töölepingut, mis kokku ületavad täiskoormusel tehtava töö." (Allikas: https://www.rmp.ee/toooigus/jurist/suurema-koormusega-tootamine-kui-taistooaeg-2017-10-11). Seega EI TOHI.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.