Bondora laen

murelik 2.02.2019 17:13 (1 aasta tagasi)

Tere, minu Bondora laen läks kohtusse aasta tagasi. Kohtust saadeti mulle maksekäsk - millele reageerisin vastuväitega ,et ma soovin maksegraafikut. Sellele ei vastatud ja asi läks edasi hagimenetlusse. Teatud aja pärast sain ma aga kohtust sellise määruse: Kohutmäärus - "Hagiavalduse menetlusse võtmisest keeldumine" RESOLUTSIOON Keelduda Bondora Servicer OÜ hagi ........ vastu võla nõudes menetlusse võtmast. Edasikaebamise kord Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest.............. kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest. Asjaolud ja kohtu põhjendused Bondora Servicer OÜ esitas ........ maksekäsu kiirmenetluse avalduse ........ vastu võla nõudes. .......... esitas vastuväite ning nõue anti vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 486 lg 1 p-le 1 16.03.2018 määrusega üle kohtunikule asja menetlemise jätkamiseks hagimenetluses. .........kirjaga kohustas kohus avaldajat esitama oma nõude ja põhjendama seda hagiavaldusele ettenähtud vormis ning vajadusel tasuma täiendavat riigilõivu 14 päeva jooksul alates kirja kättetoimetamisest. Hageja esindaja sai kohtu kirja kätte........., nõuet hagiavalduse vormis ei esitanud. TsMS § 487 lg 1 kohaselt asja hagimenetluse korras menetlev kohus kohustab avaldajat esitama oma nõude ja põhjendama seda hagiavaldusele ettenähtud vormis 14 päeva jooksul, kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus ei vasta hagiavalduse nõuetele. Vastavalt TsMS § 487 lg-le 3 kui avaldaja ei esita nõude põhjendust õigel ajal, keeldub kohus määrusega hagi menetlusse võtmast. Eeltoodu alusel keeldub kohus hagiavaldust menetlusse võtmast. Nii sellega asi jäi sinnapaika kus ma ka ise ei uurinud asja edasi. Kuniks nüüd.. - mõni päev tagasi potsatas postkasti taaskord Bondora maksekäsk. Aga seis on mul sama - saan maksta vaid graafiku alusel. Kas nüüd teisel korral on nad nõus tegema graafiku? Või jälle ei vasta? Ja kas nüüd teisel korral ,kui Bondora ei ole nõus tegema maksegraafikut läbi kohtu - võtab kohus selle hagimenetlusse?Esimesel korral ta ei võtnud. Mul on mõistus otsas.

A 4.02.2019 06:04 (1 aasta tagasi)

Esitad jälle samamoodi makseettepanekule vastuväite ja asi läheb edasi hagimenetlusse. Võimalik on ka variant, et lepite Bondoraga ise maksegraafiku kokku ja kohus kinnitab selle graafiku maksekäsuga. Kui kokkuleppele ei jõua ning esitad vastuväite, siis tuleb Bondoral jälle esitada hagiavaldus ja tasuda täiendav riigilõiv ning kui nad seda teevad, siis võtab kohus hagi menetlusse, kui mitte, keeldub menetlusse võtmast.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.