Eriomand ja selle laiendamine

Steve 1.02.2019 06:46 (11 kuud tagasi)

Kuidas laiendada eriomandit ( endise mõistega reaalosa)? Tegu vana kortermajaga, kus kortereid 6. Tahaks enda kasutuses oleva sahvri ja veel jupi koridorist liita enda korteriga. Mida selleks vaja on? Kas kõik naabrid peavad nõus olema. Kas peab ka notarisse minema või on lihtsam tee?

jaxa 1.02.2019 07:44 (11 kuud tagasi)

Kõigepealt peab olema projekt, siis ehitusluba. Kuna sa tahad ilmselt kaasomandit enda omaks saada, peab olema kõigi korteriomanike notariaalne luba, lisaks tuleb uued majadokumendid teha uute mõõtmistega. Siis lähevad alles paberid kinnistusregistrisse.

Steve 1.02.2019 12:40 (11 kuud tagasi)

Olen kuulnud et võimalik ka kuidagi kergemini lahendada. A la KOVi kasutusloaga. Siis pole vaja naabritelt midagi välja osta ega nõusolekud kerjata...

Nii on 1.02.2019 13:10 (11 kuud tagasi)

KOV seda ei otsusta vaid kortermaja 6 elanikku. Teete üldkoosoleku, kui ollakse poolt ja antakse kirjalik nõusolek, siis pöördud alles KOV sse

Nii on 1.02.2019 13:12 (11 kuud tagasi)

Need 6 peavad olema korteri omanikud.

CC 1.02.2019 14:40 (11 kuud tagasi)

Elamu osade muutmiseks ei piisa ühistu koosolekust - see nõusolek tuleb anda notaris ja iga omanik peab nõus olema!

Ja 1.02.2019 17:43 (11 kuud tagasi)

No ma ei tea, aga siin oli küll ühistu koosolek ja KOV

Steve 1.02.2019 21:19 (11 kuud tagasi)

Miks mind valdab teatav segadus, on asjaolu, et ühe teise väikese linna KOV väljastas analoogse olukorra puhul kasutusloa ( korterilaiendaja tellis projekti, kuid kõigi kaasomanike nõusolek oli puudu, enamus olid siiski nõus) ja kandis nö andmed ehitisregistrisse (st suurema korteri pinna). Kinnistusregistris on muidugi väiksema korteri andmed ja notaris pole käidud. Lihtsalt ei mahu pähe, kuidas ühes piirkonnas tehakse ühtmoodi, kuid mujal teistmoodi... Ja mis siis lõpuks õige on?

CC 2.02.2019 10:03 (11 kuud tagasi)

MIs on õige - kaasomandi suuruse muutmisel on igal juhul vaja notariaalset kõigi nõusolekut! Tingimsed ainult paistavad erinevad, sest mõnedel puhkudel on asi lõpule viimata (registriandmed vanad ja seega puudulikud) või mõnel puhul tehtud lihtsalt omavoli. Kui sellist asja hiljem müüma hakata, siis tekivad juba probleemid. Niisama sees elades kui naabrid ei kaeba - võib ju lõputult.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.