Maksehäirega mure

Reti 11.02.2019 13:07 (1 aasta tagasi)

Paluks veel pisut järeleaitamist ühe maksehäire küsimusega. Probleem selles, et kompromissina lubas võlausaldaja registris lõpetada ühe maksehäire 5,5 aasta taguse kuupäevaga (2013 august). Kas sellist maksehäire lõpetamist tagantjärgi kuupäevaga saaks siis käsitleda kohustuse rikkumise lõppemisega isikuandmete kaitse seaduse tähenduses. Küsimus siis selles, et kas ma saaksin pärast selle kompromissi sõlmimist registrilt nõuda maksehäire avaldamise lõpetamist, kuna kohustuse rikkumise lõppemisest oleks siis möödas nii praeguses seaduses ettenähtud 5 aastat, kui ka varasema seaduse 3 aastat ja sellist maksehäiret ei tohiks avaldada. Ehk targamad ütlevad, et kas see on ainult minu fantaasia või võiks selline asi päriselus ka töötada. Ette tänades. Reti.

Reelika 11.02.2019 16:10 (1 aasta tagasi)

Lõpetatud maksehäiret ei hoita üleval rohkem kui 5 aastat, kuidas iganes see lõpetamine saavutati, kompromissi või kogu kohustuse tasumise teel.

Reti 11.02.2019 16:48 (1 aasta tagasi)

Tänan! Saan aru, et jagate minu seisukohta, et maksehäire lõpetamist saab käsitleda kohustuse rikkumise lõppemisena isikuandmete kaitse seaduse tähenduses ja viieaastast tähtaega saab lugema hakata maksehäire lõpetamise kuupäevast (või sellele järgnevast päevast). Siin polegi olulist vahet kummast. Mõlemal juhul on aeg möödunud.

Reelika 11.02.2019 17:12 (1 aasta tagasi)

VÕS § 186-s on ära loetletud, mil võlasuhe lõppeb, p 4 on seal, et võlasuhe lõppeb võlasuhte lõpetamise kokkuleppega. Ehk siis kui lõpetada võlasuhe, siis sellega saab lõppenuks ka see rikkumine. Pannakse asjale nii öelda punkt ja minnakse igaüks oma teed.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.