Inkasso segased nõuded

Nõutu 12.02.2019 09:42 (1 aasta tagasi)

Võtsin just laenu, et kõik oma võlad kinni maksta ja rahu mõisa saada. Uurisin ka kohtutäituritelt, et palju ja mida. Kui ca 2 nädalat hiljem sain inkassolt kirja. Et kohtutäituri käes on võlg ja maksa kinni. Kirjutasin neile, et ei saa olla. Palusin alusdokumenti. Pika pinnimise, trükitähtedega kirjutatud mõnitavate vastuste lugemise jne sain tsiviilasja numbri. Mida aga ei leia riigi teataja.ee lehelt. Inkasso lubas selle saata, kui ma 25 eurot maksan. Samas ta tahtis näha kellele ja kui palju ma võlgasid laenust tasusin. Keeldusin ja viidates, et mul on õigus teada, mis alustel mult võlga küsitakse sain veel paar sõimukirja. Lõpuks teatas inkasso, et saadab asja Soome (elukoht). Siit küsimus, kas kohtutäitur ei peaks seda tegema st võlga küsima. Miks mulle ei saadeta alust? Miks inkasso sõimab ja mõnitab? Kes teeb inkasso firmade üle järelevalvet Eestis?

A 12.02.2019 12:03 (1 aasta tagasi)

Kõikide enda kohta tehtud kohtuotsustega saad tutvuda e-toimikus https://www.e-toimik.ee/ Jõustunud kohtuotsustest tulenevate nõuete sissenõudmisega tegeleb tõepoolest kohtutäitur, mis aga ei keela sissenõudjal, s.o isikul, kelle kasuks on võlg välja mõistetud või kellele loovutatud, sh inkassol nõuda endal võla tasumist või pöörduda selle sissenõudmiseks täitemenetluse alustamiseks välisriiki. Inkasso on samasugune võlausaldaja nagu iga teine, st mingit eraldi järelevalvet nende suhtes keegi ei tee, kuna neil ei ole ka mingeid eriõigusi, mida nad saaksid ilma kohtutäiturita rakendada.

Nõutu 12.02.2019 12:06 (1 aasta tagasi)

Tänud, kuna ma olen 10 aastat soomes elanud, siis mul ei ole Eesti id kaarti. Kahjuks e-riik mul ei tööta.

Reelika 12.02.2019 13:55 (1 aasta tagasi)

Inkassodega ei peagi suhtlema, kui asi on sundtäitmisel, kontakteeru ainult kohtutäituriga.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.