Arbitraazikohtu otsus- uuele ringile maakohtusse?

Kristjan 12.02.2019 21:27 (1 aasta tagasi)

Olin hagetav arbitraazikotus ning võitsin seal Hagejat. Nüüd andis sama hageja, sama kaasuse- ilma mingite uute asjaolude ilmnemata ega uute tõenditeta uuele ringile minu vastu Maakohtusse. On sellel seaduslikku alust ja võimalikku negatiivset tulemit minule? Nagu olen aru saanud, vahekohtumenetluse otsus on lõplik ning edasi kaevata ei saa. Samuti jäi silma seadusesäte, mis ütleb : samade poolte vaidluses samal alusel sama hagieseme üle on juba jõustunud menetluse lõpetanud kohtu lahend. Mis peaksin tegema? Sama tuimalt, sama tuimade vastuväidetega läbi käima kõik 3 kohtuastet?

Reelika 13.02.2019 05:16 (1 aasta tagasi)

Äkki on lihtsalt tegemist vahekohtu otsuse tunnustamisega kohtu poolt? Sest TsMS § 753 lg 1 - Vahekohtu otsust tunnustatakse Eestis ja täitemenetlus vahekohtu otsuse põhjal toimub üksnes juhul, kui kohus on otsust tunnustanud ja tunnistanud otsuse täidetavaks. //Seadus ütleb ju üheselt: § 371. Hagi menetlusse võtmisest keeldumise alused.. (1) Kohus ei võta hagiavaldust menetlusse, kui: 7) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel vahekohtumenetluses tehtud kehtiv lahend või kui toimub vahekohtumenetlus sellises asjas. Seega uuele ringile ei tohiks minna..

A 13.02.2019 06:10 (1 aasta tagasi)

Kristjani esitatud asjaolude kirjeldusest lähtuvalt ei saa olla tegemist vahekohtu otsuse tunnustamise menetlusega, kuna vahekohtu otsus tehti Kristjani kasuks. Maakohus ei pruugi hagiavalduse menetlusse võtmise otsustamisel teada, et samas asjas on tehtud juba vahekohtu otsus, seetõttu tuleb hagiavalduse vastuses lihtsalt sellele viidata ning lisada vastusele vahekohtu otsus. Juhul kui maakohus on hagi juba menetlusse võtnud, siis vahekohtu otsuse esitamisel maakohtule lõpetab kohus menetluse TsMS § 428 lg 1 p 2 alusel.

Kristjan 13.02.2019 08:25 (1 aasta tagasi)

tänan vastamast! Vastaspool lihtsalt üritab pugeda selle taha, et lepingus mille üle vaidlus käib(läti keelne leping) on ühes ekseplaris (Läti keelses) sees klausel, et vaidlused lahendatakse Arbitraazikohtus ja teises lepingus(inglise keelses) et lihtsalt kohtus. Nüüd üritabki korra juba kaotanud pool pugeda selle taha, et ikka uuele ringile minna tavakahtus, sest ei saa kindlalt väita et pooled oleks kokku leppinud vaid arbitraazi kohtus asja lahenduse otsimisega.

Kristjan 13.02.2019 08:25 (1 aasta tagasi)

tänan vastamast! Vastaspool lihtsalt üritab pugeda selle taha, et lepingus mille üle vaidlus käib(läti keelne leping) on ühes ekseplaris (Läti keelses) sees klausel, et vaidlused lahendatakse Arbitraazikohtus ja teises lepingus(inglise keelses) et lihtsalt kohtus. Nüüd üritabki korra juba kaotanud pool pugeda selle taha, et ikka uuele ringile minna tavakahtus, sest ei saa kindlalt väita et pooled oleks kokku leppinud vaid arbitraazi kohtus asja lahenduse otsimisega.

A 13.02.2019 12:51 (1 aasta tagasi)

Kui asi oli juba korra vahekohtus sisuliselt lahendatud ning kumbki pool ei tuginenud sellele, et asja lahendamine ei oleks olnud vahekohtu pädevuses, siis nüüd enam sama asjaga uuele ringile tavakohtus minna ei saa.

Kristjan 13.02.2019 15:46 (1 aasta tagasi)

Tänan kasutaja A´d. Väga asjalikud vastused taaskord. Olen siiralt tänulik! Kuna kogu protsess käib läti kohtus(võit läti arbitraazis ja uus case läti pardaugava kohtus) siis loodan, et neil sama tõlgendus seadustest, pöidlad pihku ;) ja tänud veelkord!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.