Kohtukulude aegumine

Virulane 4.03.2019 10:49 (1 aasta tagasi)

2009 aastal mõisteti mind kohtupoolt süüdi, mõisteti välja sundraha I astem kuriteo tõttu. Kas see kohtukulud on aegunud ja võib esitada kohtutäiturile avalduse kustutamise suhtes?

A 4.03.2019 15:45 (1 aasta tagasi)

Kui vahepeal vangistuses pole viibinud või tasumisest kõrvale hoidnud, siis on aegunud. KarS § 82 lg 5 Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks.

Virulane 4.03.2019 21:09 (1 aasta tagasi)

Tuli tähitud kiri kohtutäiturilt peale süüdi mõistmist, arve külmututati. Peale seda rohkem pole tulnud ühtegi kirja neilt. Kas siis läheb ka ikka aegumisele?

A 5.03.2019 05:56 (1 aasta tagasi)

Jah.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.