Palun abi

Maarja 27.02.2019 10:02 (1 aasta tagasi)

Tere, Sooviksin abi-2012 aastal sai ostetud hansapostist järelmaksuga mööbliese. Kuna tekkisid raskused siis korrektseid makseid ei sooritanud-oma nooruse ja lolluse tõttu. Hetkel olen sellesamuse asjaga maksehäireregistris. Olen proovinud eelnevalt ühendust võtta inkassofirmaga-et saada reaalseid algdokumente ja seda kui palju olen varasemalt maksnud-vastust pole tulnud kuid nõue suureneb iga päevaga- Selle nõude on üle ostnud mitmed võlausaldusfirmad. Hetkel siis seis selline: Võlgnevuse ülevaade Põhisumma 449,04 EUR Viivis (27.02.2019) 597,00 EUR Võlausaldaja kulu 0,00 EUR Sissenõudmistasu 122,40 EUR Krediidiintress 167,31 EUR VÕLGNEVUS KOKKU 1 335,75 EUR Sissenõudmisele edastatud nõuded Arve number Arve kuupäev Maksetähtaeg Kirjeldus Maksejuhtumi tüüp Summa HANS08157 - 12.02.2014 1502493 krediidileping 449,04 EUR - - - 1502493 krediidiintressinõue 0,00 EUR - - - - viivisenõue 0,00 EUR Mida peaksin tegema ja kuidas saada adekvaatne info, eesmärgiks on võlgnevus tasuda. Ette tänades

Reelika 27.02.2019 13:34 (1 aasta tagasi)

No ega raske on saada mingit adekvaatset infot kui inkasso või siis võlausaldaja või kes iganes see sissenõudja praegu sul on ei avalda sulle algdokumente ega anna ka mingit konkreetset ülevaadet palju juba tasunud oled jne..Senikaua kui sul see info puudub, siis ongi sellest väga raske mingit seisukohta võtta. Teiseks on näha, et nõudes on küllaltki palju "õhku". No näiteks need viivised on ütlemata suured, samuti sissenõudmistasu miski 122,40 eurot? Siis hakkas veel silma, et mis krediidiintressi nad sinult nõuavad, koguni 167,31 eurot, leping ju peaks ammu olema üles öeldud.. Ma ootaks kohut, esiteks seal peavad nad esitama kõik tõendid, lepingud jne, teiseks seal saad hulga õhku välja lasta ja kolmandaks ei ole üldse välistatud, et nõue võib juba aegunud olla.

ants 27.02.2019 14:08 (1 aasta tagasi)

Inkasso ei lähe selle nõudega kohtusse, maksehäireregistris püsid edasi. Summasse puhutakse veel rohkem viivseid ja muid ulmelisi summasid sisse. Kas pangaväljavõtteid uurides, ei saa ülevaadet palju oled maksnud? Ja hansapostist peaksid ju tellimuse summat nägema ka. Mina teeks ise kohtusse avalduse, et saada pädev summa, mida tasuda.

Reelika 27.02.2019 15:29 (1 aasta tagasi)

See ise kohtusse pöördumine on paras lollus..

Armin 28.02.2019 10:20 (1 aasta tagasi)

Kui aastal 2012 sai võlgnevus alguse, siis on summa veel väga väike. Täiesti reaalne isegi, olen kõvasti lühema ajaga näinud väiksemate võlgade puhul suuremat kasvu. Kui te ei ole teinud inkassole osamakseid, ega ühelgil muul viisil sisuliselt tunnistanud enda võlgnevust nende aastate jooksul, siis saab välja minna nõude aegumise peale. Kui aga olete tunnistanud võlgnevust, siis võla aegumine peatub ja algab uuesti nullist peale. Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega, nõue ei kao aegumistähtaja möödumisel, kuid kohustatud isik võib keelduda kohustuse täitmisest. Aegumistähtaeg algab nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist. Kui nõue esitatakse kohtusse, siis kohus võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. See tähendab, et võlgnikul tuleb esitada kohtule taotlus aegumise kohaldamiseks. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Korduvate kohustuste täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. Ehk, ära maksa midagi, ära kontakteeru nendega, keerake enda poolt igasugused teiega ühenduse võtmise võimalused kinni, telefoninumber vahetada, saata kirjad tagasi öelda a la üürnik elab siin nüüd, e-post vahetada. Lihtsalt, et endal rahulik oleks. Või kui viitsite, siis teie kui kohustatud isik pöörduge kohtu poole ja avaldage taotlus nõudele aegumise kohandamise. Praegu mängitakse lihtsalt selle peale, et te ei ole seadusandlusega kursis ja hakkate makseid tegema, kuigi sellise aja möödudes võite nad rahulikult üle lasta. Muidugi kui tahate maksehäireregistrist "välja saada" tuleks nõude aegumist kohaldada läbi kohtu. Teie kasuks mängib ka see, et asi ei ole kohtutäituri käes, siis oleks asjad veidi karmimad. Inkassol ei ole mitte mingit võimu teilt sentigi kätte saada, juhul kui ka asi kohtusse läheb (nii vana nõude puhul mitte), kohaldate nõude aegumist ja kõik on JOKK. On sarnane stsenaarium juba korduvalt läbi mängitud.

Reelika 28.02.2019 12:33 (1 aasta tagasi)

Jutt laias laastus õige, aga mis silma hakkas oli lause "Või kui viitsite, siis teie kui kohustatud isik pöörduge kohtu poole ja avaldage taotlus nõudele aegumise kohandamise." Sellist asja ei võtaks kohtud menetleda, esiteks see koormab tarbetult kohtusüsteemi (aegub ju automaatselt tähtaja möödudes, selleks ei pea kelleltki heakskiitu saama) ja teiseks puudub õiguslik huvi, mille olemasolu nõuab TsMS § 368 lg 1. Aegumine kui seesugune on alati nii öelda kõrvalnõue, et alati peab olema mingi peanõue, mida sa nõudma/taotlema lähed ja selle peanõude lahendamisel lahendatakse ka see kõrvalnõue nii öelda. Et kui minna kohtusse peanõudega taotleda aegumist, siis kohus ütlebki, et no ja siis, mis edasi..asjal puudb õiguslik huvi ja jätab menetlusse võtmata. Aga kui kohtusse pöördudes peanõudeks on maksehäirete eemaldamine MHR-st, siis selle kohtuasja raames selgitatakse ka välja kas on aegunud või mitte ehk siis on sul üldse õigust nende eemaldamist nõuda või mitte. Ehk siis sellist asja ei saa olla, et kõigepealt lähen taotlen aegumist, kohus siis ütleb ei või jaa. Kui ütleb jaa siis annan sisse uue hagi maksehäirete eemaldamiseks. Kohus on öelnud, et seesugune menetlemine koormab tarbetult kohtusüsteemi, sest kogu asja oleks saanud ära lahendada ühe kohtuasja raames, mitte kahte eraldi kohtuasja tekitades. Pealegi selline „kui viitsite“ hagi esitamise riigilõiv oleks 300 eurot..

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.