kiirlaen

madis 18.04.2019 10:35 (1 aasta tagasi)

kuigi klient on kirjutanud alla laenulepingule ja olnud nõus intresside ja muude asjadega- kas siis on ikkagi tõepärane makse- et põhisumma on 45eurot kuus ja intress on 350eurot kuus. Üritan aidata sõpra, kes mõtlematult, olles abitus olukorras , võttis nii kahjuliku laenu. Maksehäireid pole, laenu tasunud nii nagu nõutakse, kuid kas see on ikka õige? Mida annaks teha, et vabaneda sellisest kahjulikust lepingust, kui korraga tagasi maksta summat pole? Ootan vaid asjalikke, teadjate kommentaare. Parastamine ei aita. Tänan

A 18.04.2019 11:20 (1 aasta tagasi)

Tuleb vaadata, milline on krediidi kulukuse määr selles lepingus ning kui see ületab tarbimislaenude keskmist kulukuse määra (viimati oli see 20,01%) enam kui kolm korda, siis on leping tühine. Loe VÕS § 406.2 Krediidi kulukuse määra ülempiir (1) Tarbijakrediidileping on tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Käesolevas lõikes nimetatud keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse hüpoteegiga tagatud tarbimislaene. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldamise iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks korraldab Eesti Pank oma veebilehel. (2) Tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra vastavuse hindamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud krediidi kulukuse määra ülempiirile ei võeta liisingulepingu korral tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse liisingueseme kindlustamisega seotud kulusid. (3) Kui tarbijakrediidileping on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt tühine, siis maksab tarbija tühise tarbijakrediidilepingu järgi saadu tagasi selleks tähtpäevaks, milleks ta pidi krediidi tervikuna tagasi maksma tühise tarbijakrediidilepingu järgi. Sellisel juhul tuleb krediidi kasutamise aja eest maksta intressi käesoleva seaduse § 94 lõikes 1 sätestatud suuruses. Tähtajatu tarbijakrediidilepingu alusel saadu tagasimaksmise tingimuste määratlemisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 4061 sätestatud eeldusi. Krediidiandja peab tagasimaksed ja tagasimaksete tegemise tähtaja uuesti määrama, arvestades intressimäära ja muude kulude vähendamist, ning need tarbijale teatavaks tegema. [RT I, 12.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

Reelika 18.04.2019 11:37 (1 aasta tagasi)

Pigem ma arvan on siin see asi, et on võetud paariaastane laen ja koostatud annuiteetgraafik, kus esimesed maksed ongi nii, et osamaksest enamuse moodustab intress (a la 350 eurot) ja väiksema osa põhiosa (45 eurot). Mida aeg edasi, siis on tavaline, et intressi osa hakkab vähenema ja põhiosa hakkab suurenema.

madis 18.04.2019 11:56 (1 aasta tagasi)

Laenulepingu põhitingimused Laenu liik: tarbijakrediit Laenu summa: xxx EUR Laenu väljamakse: xxx EUR Lepingutasu: 0,00 EUR Intressimäär: 45,0% aastas Krediidi kogukulu tarbijale: xxxEUR Krediidi Kulukuse Määr (KKM): 56,43% aastas Kas seda mõtlesite, sellised andmed.

Reelika 18.04.2019 20:37 (1 aasta tagasi)

Kuna ei ole teada aega, mil tarbijakrediidileping sõlmiti, ei saa ka öelda milline oli krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase 6 kuu keskmine krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määr. Aga kui võtta kõik need viimased Eesti Panga avaldatud krediidikulukusemäärad, siis lepingus toodud krediidikulukuse määr 56,43% aastas ei ületa neid kolmekordselt mitte ühtegi. Toon siinkohal arvutused: 30.11.2017 KKM 18,81% (kolmekordne määr 56,43%, sama mis lepingujärgne kulukuse määr, ei ületa); 31.05.2018 KKM 19,97% (kolmekordne määr 59,91%, lepingujärgne 56,43% ei ületa 59,91%); 30.11.2018 KKM 20,01% (kolmekordne määr 60,03%, lepingujärgne 56,43% ei ületa 60,03%).

Reelika 18.04.2019 20:47 (1 aasta tagasi)

Ehk siis selleks, et lepingus toodud 56,43% ületaks EP poolt avaldatud tarbijakrediidikulukuse määra kolmekordselt peab EP avaldatu KKM olema väiksem kui 18,81%. Vaadates aga neid avaldatud kulukuse määrasid, siis need on eranditult olnud suuremad kui 18,81%.

Reelika 19.04.2019 01:03 (1 aasta tagasi)

Parandus, lause "lepingus toodud krediidikulukuse määr 56,43% aastas ei ületa neid kolmekordselt mitte ühtegi" sõnastus on vale. Mõtlesin siiski lepingu KKM ˂ 3 x EP KKM; mitte 3 x lepingu KKM ˂ EP KKM

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.