Töötaja pidevalt lapsega haiguslehel

Kerttu 15.04.2019 06:29 (2 aastat tagasi)

Mure ja küsimus järgmine. Töötaja pidevalt haiguslehel lapsega (meesterahvas. Tal on abikaasa olemas, töövõimeline ja vanavanemad lähedal, kes tööl ei käi, st iga kuu võtab haiguslehe, hetkel jookseb teine nädal. Eelmise aasta lõpus oli haiguslehel pea 3-4 kuud aasta peale kokku, siis tuli tagasi. Ning nüüd tuleb tööle ja me teame et peab max. paar nädalat vastu ja taas kadunud. Seega me ei soovi jätkata töösuhet antud inimesega, kes on suurema osa ajast haiguslehel ja töö kvaliteet ning klientide teenindamine on seetõttu tugevalt häiritud (tema tööd peavad tegema teise töö tegijad ehk pidevalt asendama) Kas paragrahv § 88 alusel on võimalik inimene vallandada, kui ta ei ole mitte 4 kuud järjest vaid 4 kuud aasta peale kokku kodus ? Rääkimata sellest, et võtab rõõmsalt kõik oma teised seadusega ettenähtud puhkused ka lisaks välja. Tänud ette ära.

Roomet 15.04.2019 16:15 (2 aastat tagasi)

Töölepingu ülesütlemise piirangud Tööandja ei tohi töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja: on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust; täidab perekondlikke kohustusi (näiteks kasvatab lapsi, hooldab vanemaid); ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu; esindab teisi töötajaid; ei soovi täistööajaga töötamiselt üle minna osalise tööajaga tööle või osalise tööajaga töölt täistööajaga tööle; on ajateenistuses või asendusteenistuses. Kuna töötajate esindajat, rasedat ja isikut, kes kasvatab kuni 3-aastast last, peetakse töötajate grupiks, kes vajavad täiendavat kaitset, on nende suhtes kehtestanud töölepingu seadus eelduse, et nimetatud isikutega töölepingu lõpetamine toimus eelpool loetletud keeldu rikkudes ning tööandja peab tõendama, et töölepingu ülesütlemine toimus seaduses lubatud alustel. Seega juhul, kui tööandja ütleb töölepingu üles nende isikutega, eeldab seadus, et töölepingu ülesütlemine on õigusvastane. Tööandja peab tõendama, et tööleping on üles öeldud seaduslikul alusel, näiteks töökohustuste rikkumise tõttu

Anna 17.04.2019 04:25 (2 aastat tagasi)

Alla 3 aastase lapsega ei saa niikuinii vallandada. Kui laps üle 3 ja aastas kokku üle nelja kuu haiguslehel, seda ei pea järjest olema, siis saab vallandada.

- 17.04.2019 10:27 (2 aastat tagasi)

Haige lapsega on hooldus-, mitte haigusleht

rp 17.04.2019 05:27 (2 aastat tagasi)

Inimene lihtsalt ei taha tööl käia ja võtab viimast. Juhul, kui inimene ei tee oma tööd korralikult ettenähtud ulatuses töö tegemise ajal, siis on võimalik teda vallandada küll, olgu titemamma või -papa, ainult põhjendused peavad olema kirjalikud ning väga põhjendatud.

kalle 18.04.2019 08:55 (2 aastat tagasi)

Loomulikult on tööandjale vajalik töötaja kohalolu ja pädevus töös. Kuid hoolduslehtede tõttu kedagi vallandada, see on libe tee. Pole oluline, palju on vanavanemaid, või tädisid , onusid- seaduse järgi ei lasu neil kohustust, kedagi hoida vms.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.