Katseaja määratlemine töölepingus

Huvituja 17.04.2019 13:46 (1 aasta tagasi)

Kui töölepingus on märgitud katseaja pikkuseks 4 kuud, kuid katseaja lõppkuupäev on ekslikult märgitud kuu aega varemaks (kokku tuleb siis kasteaega 3 kuud), kumb argument on vaidluste puhul määrav, kas kestus kuudes või kirjapandud lõppkuupäev?

A 18.04.2019 06:07 (1 aasta tagasi)

TLS järgi on katseaja kestus 4 kuud, kuid töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Seega olukorras, kus ka töölepingus on märgitud katseaja kestuseks 4 kuud, siis ilmselt vaidluse korral leitaks, et lepingus märgitud katseaja lõpukuupäev on ekslik.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.