Naaberkorterist tulevad mõjud

julius 2.06.2019 07:55 (1 aasta tagasi)

Tere. Kas formaaljuriidiliselt läheks selle kahjuliku mõju alla ka soojus, mis tuleb altkorterist? Mul on nimelt korteris liiga kuum, alumine naaber väidab et tema kütab minu korteri põrandat. Soovin et ta selle lõpetaks või siis isoleeriks oma lae nii et see mõju ei ulatuks minu korterini. Seega - poolt vahel pole erisuste selel, et kütmine tõepoolest toimub. Kas siin saab kasutada analoogiat helide liikumisega?

2.06.2019 09:04 (1 aasta tagasi)

Loogiline, et soe läheb üles ja külm alla. Alumine naaber kütab selleks, et tal soe oleks. Võimalik, et temast allpool pole kütet ja põrandad külmad, ülalt tuleb läbi lagede samuti külma, kuid inimene soovib elada soojas. Meie majas ongi taoline situatsioon, kus esimese korruse korteriomanik oma 1-toalises külmetab ja kütab maksimaalselt ning tema peal elaval on üle 18-kraadises elamises läppe-palav ja aknad ka talvel lahti. Ei saa sundida alumist lage isoleerima, samahästi võiks ülemine enesele topeltpõranda panna ja kõikvõimalikud seinaääred kapitaalselt kinni mätsida.

julius 2.06.2019 13:55 (1 aasta tagasi)

aga kas selle jutu peale ka mõnda seadust oskad pakkuda? Küsimus oli ju lihtne - kas juriidilises protsesse saab soojust võrrelda analoogiliselt n: heliga? Millisele seadusele saab tugineda.

2.06.2019 14:12 (1 aasta tagasi)

Seaduses on rõhutud sellele, et omanik peab ka talvel oma mittekasutatavat korterit kütma jmt. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 31. Korteriomaniku kohustused (1) Korteriomanik on kohustatud: 1) hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud; 2) taluma mõjusid, mis jäävad käesoleva lõike punktis 1 nimetatud piiridesse; 3) võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada. (2) Eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.