Abieluvara register

Anne 5.09.2019 14:48 (11 kuud tagasi)

Jurist Anu Baumi jutust viimases Postimehes sain aru, et isegi Abieluvara leping ei maksa midagi, kui see ei ole kantud kinnistusraamatus. Kuna jutt oli veidi segane, küsiks targematelt üle, kas Ikka Abieluvara registri kantud Abieluvara leping on õigustühine, kui see ei ole omakorda kantud kinnistusraamatus?

Palua 7.09.2019 19:09 (10 kuud tagasi)

Abieluvararegustri seadus: (1) Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel varalised õigused. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada saada kolmandatel isikutel teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Abieluvararegister on avalik ja igaüks pääseb ligi. Abieluvaraleping peab olema kantud abieluvararegistrisse mitte kinnistusraamatusse. Seega ei näe põhjust, miks peaks abieluvaraleping olema õigustühine, kui see kantud abieluvararegistrisse. Või te mõtlete, et Mees ja Naine abielus, abielu ajal soetatud kinnistu, mis kinnisturegistri andmeil mehe oma, kuid hiljem sõlmitud abieluvaraleping, kus määratud see Naise lahusvaraks? Kuid kinnistusraamatus endiselt omanikuks Mees (ehk siis kanne jäi muutmata)?

Anne 8.09.2019 10:42 (10 kuud tagasi)

Tänud põhjaliku vastuse eest. Ei, pean silmas viimasel ajal lainetust ümber Riigikohtu lahendi, kus on öeldud, et mis tahes lepingud abikaasade vahel pidid kehtima ainult nende kandmisega kinnistusraamatusse. Isegi, nt., kui mingi kinnisasi oli eelneval minu nimel ja kui mees lepinguga oma osast loobub, ikkagi olevat vaja duubelkannet, kuigi kinnistusraamatus on niigi omanikuna juba mina kirjas. Vahepeal sai ka notariga suheldud, tema ei osanud üldse seisukohta võtta, pidi uurima. Asja iva on selles, kui nüüd pole see uus duubelkanne tehtud, vaatamata notariaallepingule ja Abieluvara registrile, loovutatud vara pidi ikka olema abikaasade ühisvara ja vajadusel kes tahes võib oma osast loobunud abikaasa kohustused pöörata juriidiliselt ainult minu varale.

Olle 8.09.2019 16:00 (10 kuud tagasi)

www.just.ee/sites/www.just.ee/files/abikaasade_uhisvara_ja_kinnistusraamat.pdf

Anne 8.09.2019 16:33 (10 kuud tagasi)

Suur tänu põhjaliku selgituse eest. Nagu aga „selgete“ asjadega, mida selgemaks asjad saavad seda segasemad. Seega kolm olulist küsimust Mina lihtinimesena ei pidanud teadma, et Asjaõigusleping hakkab kehtima alles pärast selle kandmist Kinnistusraamatusse. Kui nüüd olen selle tagajärjel saanud kahju, kas ei oleks loogiline, et notar peaks omakorda seda kahju mulle hüvitama? Mis mõte on Abieluvara registril? Riigilõiv. Kas siin ei pingutata riigilõivuga üle? Juba Asjaõigusleping maksis roppu raha, kui nüüd veel Kinnistusraamatusse kande eest maksan sama summa, vahest ei tasugi vara jagada, kui jagamine on sama kallis kui vara ise.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.