Aktil kellaaeg puudu

Pets 6.09.2019 09:25 (10 kuud tagasi)

Kas politsei poolt tehtav akt on kehtetu, kui sellel puudub kellaaeg?

Ellu 6.09.2019 14:27 (10 kuud tagasi)

Oleneb aktist ja sellest, kas sellel peab olema kellaaeg märgitud. Mis aktiga on tegu ning mille kellaaeg on puudu? Kas akti koostamise? Väärteo toimepanemise kellaaeg?

Z 6.09.2019 14:29 (10 kuud tagasi)

Relva ja laskemoona üleandmise akt politseile. Aktil on vaid kuupäev.

Ellu 6.09.2019 15:40 (10 kuud tagasi)

Akti vorm on kättesaadav Riigi Teatajas, kus on lüngad ainult kuupäevale ning sõnastatu erinevates lahtrites, et lünkadele peab märkima kuupäeva. Määruse on välja andnud ministeerium, kes on kehtestanud ka vormi, millest saab järeldada, et määruses sõna "aeg" all on minister mõelnud kuupäeva. Seega võib olla akti politsei poolt märgitud ainult kuupäev. Kellaaega ei panda oletatavasti, sest seadusandja on relvaseaduses märkinud, et kui relvaluba lõppeb vms, siis on isik kohustatud need hiljemalt loa kehtivuse viimasel tööpäeval või kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse teatavakstegemisele järgneval tööpäeval üle andma politseile. Seega on arvestus tööpevades. Link: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/8005/L8.pdf#

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.