Matusekulud

Mart 26.11.2019 13:06 (8 kuud tagasi)

Kui inimene suri välismaal, siis sellega kaasnesid ka suuremad kulud, kojutoomine, matus jne. Üks pärandi saaja tasus kõik kulud. Kas teised pärandi vastuvõtjad on ka kohustatud tasuma neid kulusid, või võtavad nemad ainult pärandi ja mingeid kohustusi ei ole?

Pärimisseadus 26.11.2019 15:14 (8 kuud tagasi)

§ 131. Pärandaja matuse kulud (1) Pärija kannab pärandaja matuse kulud, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. (2) Iga pärija kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti. (3) Pärandaja võib testamendis või pärimislepingus määrata, kes tema matuse kulud kannab. Kui pärija või annakusaaja pärandvarast või annakust ei jätku pärandaja matuse kuludeks, kannavad teised pärijad pärandiosa või annakut ületavad matusekulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.