Võla aegumise esittamine.

Toomas 26.08.2021 06:53 (1 kuu tagasi)

Oleks siis vaja kedagi kes oskaks koostada võla aegumise e- maili kohtutäiturile. Soovitage kedagi

Marrukas 26.08.2021 12:17 (1 kuu tagasi) vasta...

https://kpkoda.ee/nouete-aegumine-kaitumisjuhis-volast-vabanemiseks/ Kogu info seal Koja lehel kirjas koos lingiga avaldusele. Soovitan tähelepanu pöörata ka sellele, et mille suhtes taotlete aegumist. Ei tasu unustada, et ka täitekulud aeguvad 10 aastaga.

Reelika 26.08.2021 19:10 (1 kuu tagasi) vasta...

Soovitaksin inimestel ennekõike teha selgeks, mida taotlema minnakse.. ja see ei ole ju teps mitte aegumine, sest aegub automaatselt tähtaja möödudes. See on täitemenetluse lõpetamine! Kõige pädevama infoga on justiitsministeeriumi koduleht, kus teemaks "Kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud?" (https://www.just.ee/et/kuidas-taotleda-taitemenetluse-lopetamist-tsiviilnoudes-kui-taitmine-aegunud).

Marrukas 27.08.2021 07:52 (1 kuu tagasi) vasta...

Miski ei aegu automaatselt. Keegi ei keela võlausaldajal (sh aegunud nõuet) edasi nõuda. Lihtsalt täitemenetluses ei saa seda aegunud nõuet enam sundtäita. Kuid selleks peab võlgnik ise olema aktiivne ja esitama avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude aegumise tõttu. See justiitsministeeriumi kodulehel olev info kattub Koja infoga. Erisus see, et täitekulude aegumist ei käsitleta, kuigi üldjuhul vanade nõuete puhul ka need aegunud. See et täiturikulu on samasuguse tsiviilnõude nagu ka muud, siis aeguvad neidki 10 aastaga. Viimast teemat on Koda siiski oma kodulehel põgusalt kajastanud, kuid mitte piisavalt:)

Reelika 27.08.2021 18:15 (1 kuu tagasi) vasta...

Räägid ju iseendale vastu. Ütled, et miski ei aegu automaatselt ja järgmises lauses ütled, et keegi ei keela võlausaldajal (sh aegunud nõuet) edasi nõuda. Kuidas see nõue, mida võlausaldaja edasi saaks nõuda aegunud saab olla kui automaatselt ju ei aeguvat midagi? Tegelikkuses see "miski ei aegu automaatselt" jutt on ju vale, sest aegumine tähendab aja möödumist ja kuidas saab öelda, et aeg automaatselt ei kulge või ei möödu? Kogu asja point on ju selles, et aegub alati automaatselt (aeg saab täis), aga täitemenetlus automaatselt ei lõppe. Selleks seda avaldust vaja ongi - täitemenetluse lõpetamiseks. Ainsana räägib täitemenetluse lõpetamisest justiitsministeeriumi koduleht, Koja leht seevastu räägib kuidas aegumist taotleda. Miks peaks aja möödumist taotlema? Taotlema peab ikka täitemenetluse lõpetamist seoses sellega, et vastav aeg (10 a) on möödunud.

Marrukas 28.08.2021 18:18 (1 kuu tagasi) vasta...

Enese harimiseks: Aegumise mõiste on sätestatud TsÜS § 142 lõikes 1 ja selle kohaselt aegub nõue ehk õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegunud nõude näol on tegemist mittetäieliku kohustusega VÕS § 4 lg 2 p 4 mõttes – võlgnik võib sellise kohustuse täita ja võlausaldaja võib selle täitmist nõuda, kuid täitmisnõuet maksma panna võimalik ei ole. Seega - keegi ei keela nõuda aegunud nõuet (st võlausaldaja võib alati kirjutada võlgnikule et ole hea mees ja maksa ära....). Aegunud nõuet saab isegi tasaarvestada ( kui selleks mingi alus peaks olema). Kuid täiturile ei saa esitada aegunud nõuet sundkorras sissenõudmiseks.

Reelika 28.08.2021 20:24 (1 kuu tagasi) vasta...

Siin ma jälle sinuga ei nõustu, just selle lausega "...võlgnik võib sellise kohustuse täita ja võlausaldaja võib selle täitmist nõuda". Millele tuginedes viitad, et VÕIB nõuda, kui seesama paragrahv § 4 lg 1 ütleb ju üheselt, et Mittetäielik on kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille TÄITMIST EI SAA võlausaldaja temalt NÕUDA?

Marrukas 28.08.2021 18:22 (1 kuu tagasi) vasta...

teemaalgatajale: täida ära näidisavaldus, allkirjasta see. näidisavaldus väga lihtsakoeline ja midagi keerulist seal pole. Maksa ära 18 eur täituri arvele. Ja nii lihtne see ongi.

Marrukas 29.08.2021 20:00 (1 kuu tagasi) vasta...

Kl 18:18 kommentaari esimene osa copytud Riigikohtu kodulehelt, vt kohtupraktika analüüse, pr M. Vutt autoriks. Las ta jääb, ei soovi diskuteerida. Vaid pigem anda teemaalgatajale lihtsat nõu...Et inimene oma asjad korda saaks...

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _ __  ______  ______   ___  
 | |/ // /_  _// |   \\  / _ \\ 
 | ' //  -| ||- | -- // | / \ || 
 | . \\  _| ||_ | -- \\ | \_/ || 
 |_|\_\\ /_____// |______//  \___// 
 `-` --` `-----` `------`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.