Töötaja õigused puhkusele

Priit 12.11.2021 03:17 (1 aasta tagasi)

Kas tööandjal on õigust ja seadusliku alust eristada töölisi selle alusel kellel on lapsi ja kellel ei ole? Tootmis ettevõtte, inimesi palju ja loodud kord, et lastega inimesed saavad puhkused märkida x kuupäevast ja lasteta töölised saavad uue aasta puhkus graafikusse märkida end paar nädalat hilisemast x kuupäevast. Kuna igale ajale on piiratud arv puhkused ette nähtud siis sisuliselt lasteta töölised saavad lõpuks kuupäevad mis on lihtsalt veel järgi jäänud teistest kellel on lapsed ja kellel nii ütelda eelis õigus puhkusele.... On olemas mingi seaduslik alus selliseks eelistamiseks või kas firma võib sellise korra kehtestada sisekorra eeskirjadega näiteks?

J. 12.11.2021 05:31 (1 aasta tagasi)

seaduse järgi on kuni 7-aastase lapsega vanemal õigus põhipuhkusele endale sobival ajal, 7-10-aastase lapsega lapse koolivaheajal. Vanemate lastega eelisõigust puhkuseaja valimiseks ei ole.

noo 12.11.2021 07:45 (1 aasta tagasi)

ongi nii, et kuna seadus annab lastega töötajatele õiguse valida puhkamiseks sobiv aeg, siis ilma lasteta töötajad saavadki puhata neil aegadel, mis üle jäävad. Seadus siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv § 69 p 7

Ester 12.11.2021 14:57 (1 aasta tagasi)

Et siis põhimõtteliselt kui on palju lastega kolleege..arvestades, et koolivaheaeg ja suvi kattuvad, siis võibki täitsa nii olla, et mõni töötaja ei saa suvel ühtegi päeva kunagi puhata ja saab oma nn igaastase suvepuhkuse alles novembris?

Priit 12.11.2021 17:21 (1 aasta tagasi)

Ongi olukord kus töölisi on palju (osakonna peale peaaegu 100), enamus lastega. Arusaadav kui seadus näbki sellist korda ette aga nagu karistus, et pole lapsi, inimene kellel pole lapsi saab lõpuks mingi puhkuse mis lihtsalt teistest üle jääb siis, erilist ajalist valikut ei jää inimesel endal....

qovo 13.11.2021 11:13 (1 aasta tagasi)

Seadus on seadus ja see on tehtud selleks, et pered saaksid koos puhata. Priidul soovitan töökohta vahetada või ka pere luua.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.