nõudest töötaja vastu

tasuja 6.01.2022 10:10 (1 aasta tagasi)

kronoloogiliselt on toimunud asjad sedasi. oli kord :) raamatupidaja. tuttav firma omanik palus tal teostada raamatupidamisteenust - koostada raamatupidamine ja majandusaasta aruanne. firmas töötasid peale omaniku ka töötajad. raamatupidaja koostas raamatupidamise, koostas aastaaruande ja omanik allkirjastas. omavahelist lepingut omanik raamatupidajaga ei teinud. sedasi toimis koostöö mitu aastat. ilmnenud on, aga et raamatupidaja esitas valed andmed maksuametile. raamatupidaja koostas palgadeklaratsioonid, mida tema näidise järgi omanik siis ise esitas. viga seisneb selles, et raamatupidaja oli märkinud et ühe töötaja eest maksab sotsiaalmaksu riik. kuna tegu oli osalise töövõimega isikuga. mitme aasta pärast selgus, et avaldust, kui sellist, ei olnud töötukassale esitatudki, et riigipoolset sotsiaalmaksu üldse küsida. seega nüüd on tulemus selline, et ettevõte peab parandama kõik maksudeklaratsioonid takkajärgi ning tänu sellele tekib ettevõttel maksukohustus + intresside maksmise kohustus. mis õigused või võimalused on firma omanikul saada paranduste tagajärjel tekkinud maksuvõla ja intresside summad raamatupidaja käest kätte?

J. 6.01.2022 11:16 (1 aasta tagasi)

Esitate raamatupidajale kahjunõude lisandunud maksuintresside hüvitamiseks. Kuna maksukohustus oleks ettevõttel olnud nagunii, siis seda te raamatupidajalt sisse nõuda ei saa.

tasuja 6.01.2022 12:02 (1 aasta tagasi)

maksukohustust ei oleks ettevõttel tekkinud. sest töötaja on osalise töövõimega ja sellepärast ta üldse tööle võetigi , et tema pealt ei peaks sotsiaalmaksu tasuma. ja kogu arvestus selle järgi käiski. takkajärgi on raske selgeks teha, kes pidi tegema selle avalduse töötukassale tookord üldse. üks ütleb et ei teinud, teine ütleb et ei teadnud et pidi tegema. omavahelist lepingut ei olnud, kui siis ilmselt võib lugeda lepinguks suulise lepingu. kuna justkui raamatupidaja oli tööle lubatud ja tööd tegi. raamatupidaja ja omanik kohtusid kord aastas, et eelmise aasta raamatupidamine ära teha ja aruanne esitada.

hosi 6.01.2022 12:14 (1 aasta tagasi)

ilmselt maksti raamatupidajale mustalt? Kui pole lepingut, siis pole ka kellegil peale omaniku vastustust avalduse esitamise eest. Suuline leping on küll VÕS järgi ka kehtiv, aga katsu ära tõestada, et selle järgi pidi raamatupidaja esitama avalduse. Kui raamatupidaja just päris loll ei ole ja vabatahtlikult intresse ära ei maksa, siis see on lootusetu nõue.

J. 6.01.2022 13:01 (1 aasta tagasi)

Kas te olite andnud raamatupidajale volituse esitada töötukassale avaldusi? Kui mitte, siis sai seda teha ainult ettevõtte registrikaardile kantud isik.

noo 6.01.2022 14:54 (1 aasta tagasi)

seda avaldust esitab jah juhatus, raamatupidaja seda teha ei saa, väga vähe usutav, et talle see volitus oli tehtud. Kui raamatupidajale öeldi, et isik on töövõimetuspensionär ja tema pealt maksab sotsmaksu riik, siis ei ole raamatupidajal ka kusagilt võimalik kontrollida, kas see avaldus ikka esitatud on. Tema tegi tööd vastavalt kliendi poolt esitatud andmetele, ehk siis arvestas sotsmaksu nagu oleks avaldus tehtud. Töö tellija materjalist, nagu öeldakse. Ei näe nagu, et siin väga raamatupidajat saaks süüdistada.

hosi 6.01.2022 11:27 (1 aasta tagasi)

Nii, kas raamatupidaja sai töötasu? Millega te tõendate lepingu olemasolu? Kes pidi esitama avalduse riigipoolse sots maksu kohta? Ma võin ükskõik keda aidata deklaratsiooni koostamisel, mille too siis ise esitab Maksuametile. Kui omanik "tema näidise järgi esitas", siis pole sellelt raamatupidajalt ka mingeid intresse nõuda - nõue on alusetu. Vastutab alati deklaratsioonide esitaja. Oma viga kui halba nõu kuulda võtsite.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.