Pärandi hooldaja

Margareth 19.03.2023 08:49 (6 kuud tagasi)

Tere Küsimus selline: Vanaisa suri 2020aastal(ametlukult pole päris vanaisa ja polnud ka vanaemaga abielus) Vanaisal oli tehtud testament, kus ta andis luba vanemale, elada korteris kuni lõpuni. Elusaid sugulasi vanisal pole ja need kes on, pole soovi avaldanud pärand vastu võtta. Seni, kuni vanaema elas korteris, maksis ka arveid, enam ta seal ei ela ja korteril koguneb võlg. Nüüd siis tuli kohtust kiri mulle (ma pole isegi amatlikult vanaisa lapselaps), et mind määrata pärandi hooldjaks. Küsimus selles, kas hooldajana, pean siis mina tasuma arveid ja hoolitsema korteri eest, seni kuni ilmub välja pärija? Mis õigused mul üldse on?

seci 19.03.2023 17:26 (6 kuud tagasi)

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4randi_hooldaja

Maris 21.03.2023 12:45 (6 kuud tagasi)

Pärandvara hoiumeetmeid rakendab kohus. Kohus teeb seda kas omal algatusel või kellegi teise taotlusel, kes omab pärandvara suhtes nõuet, kui hoiumeetme rakendamine on vajalik tema nõude rahuldamise tagamiseks. Põhilisteks pärandvara hoiumeetmeks on pärandvara valitsemise korraldamine. Pärandvara valitsemiseks nimetab kohus pärandi hooldaja. Pärandi hooldaja on kohustatud vara heaperemehelikult valitsema ning tagama pärandvara säilimise. Hooldaja võib pärandvara käsutada üksnes oma kohustuste täitmiseks ja pärandvara valitsemisega seonduvate kulude katmiseks. Hooldajal ei ole õigust kohtu loata käsutada pärandvara hulka kuuluvat kinnisasja.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.