pärimine pealekuritegu

Margus 31.03.2023 13:30 (1 aasta tagasi)

Tere. Kui isik mõistetakse süüdi oma vanema tapmises (motiiviks näiteks päranduse kätte saamine), testamenti pole ja pärimine toimuks seaduse alusel - kas siis see kurjategija saabki selle pärandi omanikuks? Või kui mingi seaduse järgi ei saa, siis kes siis saab?

PPP 3.04.2023 07:57 (1 aasta tagasi)

Vastavalt pärimisseaduse § 6 lõikele 1 punktile 1 on pärimiskõlbmatu isik, kes tahtlikult ja õigusvastaselt põhjustas pärandaja surma või püüdis seda teha. Seega vanema tapmisel laps pärijaks ei saa. Pärimisel jäetakse surma põhjustanud isik kõrvale ning pärimine toimub tavapärases korras. Näiteks kui vanema pärijaks oleks tavapäraselt kaks last, kuid üks neist muutub pärimiskõlbmatuks pärandaja surma põhjustamise tõttu, siis on kogu pärandi pärijaks teine laps (kes surma ei põhjustanud).

Margus 3.04.2023 19:11 (1 aasta tagasi)

kui on ainult üks laps - kas siis läheb pärimine edasi tema lastele? Või läheb hoopis kuskile mujale?

PPP 4.04.2023 06:34 (1 aasta tagasi)

PärS § 7 kohaselt kui pärija on pärimiskõlbmatu, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärimiskõlbmatu isik oleks surnud enne pärandi avanemist. Pärs § 13 lg 3 sätestab, et enne pärandaja surma surnud alaneja sugulase asemele astuvad need alanejad sugulased, kes on pärandajaga suguluses surnud alaneja sugulase kaudu. Lihtsustatult tähendab see jah seda, et kui tapetud vanemal on ainult üks laps ning see laps tunnistatakse pärismiskõlbmatuks, siis üldjuhul on pärijad selle lapse laps(ed).

wogu 4.04.2023 13:34 (1 aasta tagasi)

Suurepärane, nii saab ju oma lastele hea elu võimaldada :)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.