Maksegraafik inkasso firmaga

L. 8.11.2018 11:49 (1 aasta tagasi)

Tere! Mure selles,et 2016 aastal võtsin laenu,mingi aeg tasusin,siis tekkis võlgnevus. 2017 aastal võttis võlgnevuse üle inkasso firma. Ma ise ei mäleta et oleksin nendega maksegraafiku sõlminud. Maksehäireregistris on nende poolt üleval summa 276eur. Võtsin nendega ühendust,et soovin maksehäireregistris oleva summa tasuda. Nemad saatsid kirja,,et kui novembrikyy jooksul tasun on võlgnevus 2000.46 eur (põhinõue 1046eur). Miks on maksehäire registris üks summa ja nende nõutav teine. Kuna olen maksegraafiku allkirjastanud siis ma ei oska neilt ka selgitust nõuda.

Reelika 9.11.2018 11:22 (1 aasta tagasi)

Küsija suu pihta ju ei lööda, küsida tasub alati. Täpselt sellesama küsimuse, mida siin küsisid neile esitadki.

L. 9.11.2018 11:33 (1 aasta tagasi)

Küsisin,et miks on maksehäire registris üks summa ja nende nõutav teine. Sain vastuseks: MHR kuvatakse summat, mis oli siis kui teie andmed sinna saadeti.Kui soovite võin selle kohe suuremaks kirjutada. Te võtsite laenu 1046.23€.Tagasi ei maksnud vaid sõlmisite maksegraafiku ja te arvate, et teie võlgnevus on 276€

Reelika 11.11.2018 18:11 (1 aasta tagasi)

Jube suhtumine neil ikka. Selle asemel, et inimesele ära seletada, miks see nii on, millest selline erinevus..lihtsalt nähvatakse.

wibu 9.11.2018 14:20 (1 aasta tagasi)

ma saan aru, et segadsus on selles, et inkasso väidab - nagu poleks sa üldse midagi tagasi maksnud? Siis tuleb oma pangaväljavõtted üles otsida ja tõestada, et oled enamuse tasunud ja jääk on 276.

loora 10.11.2018 16:44 (1 aasta tagasi)

Tehke täpne arvestus: kui palju võtsite laenu, kui palju olete tagasi maksnud. Kahe aastaga põhinõue 2 kordseks kasvatada on palju tahetud inkasso poolt. Kas olete sõlminud maksegraafiku ja nõutud summadega nõustunud?

L. 12.11.2018 10:54 (1 aasta tagasi)

Ega mul vist väga pretensiooni neile esitada polegi. Oma vea tõttu olen allkirjastanud maksegraafiku märts 2017. Seega nõustunud,et novembris 2016 võetud laen 1100eur on välja nõudmiseks antud inkasso firmale, nemad siis koos viivistega nõuavad 1249euri. Kuna kuumakse on väike,siis tagastatud summa tõuseb 3001euroni märts 2022.aastaks. Ära tasunud olen vähe 190eurot. Maksehäireregistris on üleval summa 276eurot,aga tegelikult olen veel võlgu pea 1000euri. Olen sellega nõus,mitte 3000 euroga.

Reelika 12.11.2018 15:25 (1 aasta tagasi)

Nojah sisuliselt said justkui 50%-list laenu nende käest ja eks nad nüüd rõhuks sellele, et ise te võlatunnistusele alla kirjutasite. Aga seesugune võlatunnistus peaks vastama ka võlaõigusseaduses toodud tarbijakrediidi lepingutingimustele. Tegelikult ju osapooled peavad käituma heas usus, kas näiteks inkassofirma selgitas, mida maksegraafiku sõlmimine üldse tähendab? Kas selgitas mida tähendab võlatunnistus? Kas selgitas sõlmitava kokkuleppe punkte, tüüptingimusi? Kas selgitati, et lisandub intress 50%?

L. 12.11.2018 20:50 (1 aasta tagasi)

Maksegraafikus on 17 punkti tingimusi välja toodud. Punkt nr 8: Laenusaaja tasub Laenuandjale intressi, milline on 3,50% laenusumma tagastamata jäägilt kuus (s.o. 0,1166% päevas) Kui küsisin,et 1249euro asemel tuleb võlgnevuseks 3001 eur. Vastati nii: Kuna graafik on 61 kuud pikk, siis on ka lõppsumma suur,sest lisandub intress 3,5%.Koostage graafik suurema kuumaksega ja lõppsumma on väiksem

Reelika 12.11.2018 22:34 (1 aasta tagasi)

Minu teada tarbijakrediil peab olema intress aastapõhine, mitte kuu- või päeva..

A 13.11.2018 06:55 (1 aasta tagasi)

Kui maksegraafigus on intress väljendatud üksnes kuu- ja päevaintressina ning aastaintress puudub, siis on see maksugraafik tühine ning kohaldub seaduses sätestatud intressimäär, s.o Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis on käesoleval ajal 0%.

A 13.11.2018 06:59 (1 aasta tagasi)

düsgraafia lööb välja, maksegraafik ikka:)

L. 13.11.2018 08:10 (1 aasta tagasi)

Tänud! Saatsin neile selle edasi ja nüüd sain vastuseks: Võlaõigusseadus § 94 Lg 1 Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Lg 3 Fikseeritud intressimääraks on lepingus võlausaldaja ja võlgniku vahel terveks lepingu kehtivuse ajaks kokkulepitud intressimäär või kindlateks ajavahemikeks kokkulepitud intressimäär, mis arvutatakse üksnes kindlaksmääratud protsendimäära alusel. Kui kõik intressimäärad ei ole lepingus kindlaks määratud, loetakse intressimäär fikseerituks nendeks ajavahemikeks, milleks intressimäär on lepingu sõlmimisel väljendatud üksnes kindlaksmääratud protsendimäärana. Fikseeritud ja kokkulepitud intressimäär on 3,5 % kuus

A 13.11.2018 09:41 (1 aasta tagasi)

Loe VÕS § 408 lg 1, 2 ja 4, § 404 lg 2 p 2 ja § 403.1 lg 1 p 8, p 9. Nii intressimäär kui krediidi kulukuse määr tuleb esitada aasta kohta, vastasel juhul aga rakendub aga mitte lepingujärgne, vaid VÕS § 94 lg-s 1 sätestatud seadusjärgne intressimäär. https://www.riigiteataja.ee/akt/122032018004

L. 14.11.2018 09:03 (1 aasta tagasi)

Ei anna nad alla ja "toredad" vastused muutkui tulevad. Seega tüütan teid edasi

L. 14.11.2018 09:04 (1 aasta tagasi)

Vastus: Kuna inkasso ei väljastanud teile laenu, siis ei ole tegemist tarbimiskrediidilepinguga § 402 mõttes. Olete sõlminud maksegraafiku laenulepingu tunnustega, milles on kokkulepitud, et rahasumma võlgnetatakse laenuna VÕS § 396 lg 2 järgi. Seega ei saa kohaldada tarbijakrediidi sätteid käesoleva lepingu suhtes. Intressi nõudmine muu laenulepingu puhul on lubatud ka VÕS § 397 lg 1 teise lause järgi. Graafiku jääk on 2896,59 eurot. Võime arutleda kompromissi kohta, kuid sel juhul lähtume graafiku jäägist

A 14.11.2018 09:56 (1 aasta tagasi)

Ega see inkassoga vaidlemine on suht mõttetu tegevus. Minu meelest võiks saadud laenu jäägi koos laenulepingu järgi tasumisele kuuluvate intressidega ära maksta, muus osas aga öelda, et maksegraafik on tühine ning kui arvavad, et selle järgi on neil õigus siiski mingit intressi arvestada ja saada, pöördugu kohtusse.

L. 14.11.2018 10:46 (1 aasta tagasi)

Tänud! Kõike paremat!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.