Korteri ostu ettemaks

Müüja 12.11.2018 06:40 (2 aastat tagasi)

Sooviks teada, et 2007 a. tehti korteri ostuks inimesele ettemaks, et kindlustada müüjale oma ostusoov kindlalt. Ettemaks maksti müüja pangaarvele. Pangaarvelt näha, et mis summa tehti ja mis maja eest. Muud kirjalikku paberit selle kohta pole, kõik oli sel ajal suusõnaline. Nädal enne notarit ostja loobus ja nõudis kogu raha tagasi, aga ei saanud. Väidetav ostja kes loobus, nõudis ettemaksu tagasi kohtukaudu. Sellest möödas nüüd ca 11 aastat varsti, kas saan kohtu kaudu nõuda aegumist, võipeab müüja ikkagi tegema mingi maksegraafiku, et maksta ettemaks tagasi?? Või müüjal polegi vaja ettemaksu tagasi maksta, kui ostja ise loobus ostutehingust nädal enne ostu? Kuigi asi on kohtust läbi käinud ja müüja omal ajal ei vastanud ka kohtupaberitele.

juzu 12.11.2018 07:48 (2 aastat tagasi)

Sisuliselt on tegemist alusetu rikastumise nõudega, mis on kohtus kinnitust leidnud siis 2007 a. Sel ajal kehtis 1. juulist 2002. a kehtiva TsÜS § 151 lg 1 järgne aegumistähtaeg 3 aastat. Seega, kui ei esine mingeid asjaolusid, mis aegumist pikendavad - siis see nõue on aegunud ja seda tuleb kohtus ka taotleda.

Müüja 12.11.2018 07:50 (2 aastat tagasi)

Kuidas seda kohtust taotleda saab?

A 12.11.2018 09:21 (2 aastat tagasi)

Müüja esitatud asjaolude kirjeldusest nähtub, et ostja nõudis 11 aastat tagasi ettemaksu tagasi kohtu kaudu ja kohus on hagi rahuldanud. Seega siin ei kohaldu mitte enam 3-aastane vaid 10-aastane aegumistähtaeg. Kuna varem kehtis kohtuotsusega tunnustatud nõuetele 30-aastane aegumistähtaeg, siis 10-aastast aegumistähtaega kohaldatakse alates 01.03.2011 ning enne seda jõustunud ning täitmisele pööratud kohtulahendite puhul ei aegu nõuded enne kui 01.03.2021 ning aegumise kohaldamiseks tuleb esitada kohtule hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.