"Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus"

Margus 26.02.2019 13:36 (1 aasta tagasi)

Tere, kas "Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määruse" vaidlustamisel (ja "Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistatud määruse " saamisel ja vaidlustamisel) on võimalik esitada uusi süütõendeid ka: 9.Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kui füüsilisest isikust kannatanu ei valda eesti keelt, võib ta kümne päeva jooksul taotleda kriminaalmenetluse lõpetamise määruse sisust arusaamiseks selle teksti tõlkimist emakeelde või keelde, mida ta valdab. 10.KrMS § 207 lõike 3 alusel võib kannatanu põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188.

A 27.02.2019 06:38 (1 aasta tagasi)

Jah võib küll, KrMS § 207 ei sisalda uute tõendite esitamise keeldu.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.