Küsimus nõude kohta kui 01.01.2015 seadus muutus?

Egon 26.02.2019 20:27 (1 aasta tagasi)

Aastal 2011 jõustunud kohtuotsusega mõisteti minu käest välja tarkvara firmade kasuks 13000 eurot. Müüsin piraatplaate ja jäin vahele. Aasta 2015 suvel hakkas üks kohtutäitur minu käest sisse nõudma peaaegu 14000 eurot. Ei olnud raha seda maksta. 01.01.2015 jõustus uus karistusseadustik ja ma sain kohtumääruse Harju maakohtu kohtunikult. Seal on selgelt kirjas: Eemaldada minu karistusandmetest andmed süüditunnistamise ja karistamise kohta Harju maakohtu 20.01.2011 otsusega KarS § 222 lg 1 ja § 224 lg järgi Veel on kirjas kohtumääruses et süüdimõistetule inkrimineeritud kuriteo koosseis KarS § 222 lg 1 järgi teo toimepanemise ajal kehtinud sõnastuses on alates 01.01.2015 muudatusest dekriminaliseeritud. Alates 01.01.2015 on KarS § 224 kehtetu. Kas need nõuded on nüüd ka kehtetud siis või ei ole? Piraatluse kohta käivad seadused on ju väga palju muutunud 01.01.2015 Ma küll ei taha midagi maksta juba sellepärast et need nõuded tunduvad olevat alusetud.

A 27.02.2019 06:32 (1 aasta tagasi)

Karistusseaduse muutmisel ei ole jõustunud kohtuotsuste suhtes tagasiulatuvat jõudu, v.a isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus pööratakse täitmisele. Samuti ka viimasel juhul saab karistusseaduse hilisem muutmine tagasiulatuvalt mõjutada üksnes karistust, mitte aga rahalisi nõudeid, mis kohtuotsusega välja mõistetud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.