Kohtuväline menetleja ei täida kohtumäärust

Juss 28.03.2019 20:26 (1 aasta tagasi)

Väärteoasi. Trahviotsus. Esitasin vaide. Ei võetud menetlusse. Kaebasin maakohtusse. Maakohus tegi määruse, millega tühistas kohtuvälise menetleja määruse ning saatis kohtuvälisele menetlejale tagasi väärteomenetluse uuendamise otsustamiseks. Ja nüüd on vaikus. Kohtu otsusest on möödas ca 2 kuud. ca 10 päeva tagasi kirjutasin kohtuvälisele menetlejale sellekohase küsimuse. Kohtuväline menetleja ei ole teinud ühtki piuksu. Mis edasi saaks teha?

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.