Palun seletust TMS § 49

Gerli 2.04.2023 14:52 (1 aasta tagasi)

Palun seletage lahti TMS § 49 p 2, mis ütleb, et täitemenetluse lõpetamine ei piira sissenõudja õigust pöörduda uuesti täituri poole, kui nõue on tegelikult täitmata. Sissenõudja ei või uuesti pöörduda täituri poole, kui ta on nõudest loobunud kirjalikult. Kas sissenõudja saab\võib nõudest loobuda siis ka n.ö suuliset? Kui sissenõudja on loobunud kirjalikult, kas siis täitur peab ka võlgnikule teada andma, st saatma selle kirjaliku loobumisteate? Tänud vastajatele!

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.