KÜ ruumidesse sisenemine

Veevo 31.03.2023 19:06 (1 aasta tagasi)

KÜ põhikirjas on kirjas, et peab lubama etteteatamisega korterisse siseneda, et mõõdikuid kontrollida jms, aga kui omanik k ei lase KÜ juhatust sisse - mida siis tuleks teha?

paxi 4.04.2023 13:37 (1 aasta tagasi)

KÜ esindajatel pole mitte mingit võimalust korterisse siseneda kui korteriomanik seda ei luba, isegi mitte ühsiomanduses olevate mõõdikute või torustiku seisundi kontrollimiseks.

Maigre 4.04.2023 13:39 (1 aasta tagasi)

On ikka õigus - kontrollimise õigus tuleneb korteriomandiseaduse paragrahv 21 lõige 1 punktist 2. Korteriomaniku talumiskohustus omakorda tuleneb sama seaduse paragrahv 11 lõige 1 punktist 2.

Veevo 19.04.2023 14:15 (1 aasta tagasi)

Kumb siis on õige - kas saab siseneda korterisse või mitte?

J. 20.04.2023 09:16 (1 aasta tagasi)

Korteriomandiseadus, millele eelmine vastaja viitab, on kehtetu alates 01.01.2018. Praegu kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 31 lõike 1 punkt 3 kohaselt on korteriomanik kohustatud „võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks“. Eeldatavasti korterisisesed mõõdikud kaasomandisse ei kuulu, kuid samas on riigikohus oma kaasustes korduvalt leidnud, et üldkoosoleku otsused, mida ei ole vaidlustatud, on korteriomanikele täitmiseks kohustuslikud. Ka põhikiri võetakse vastu üldkoosoleku otsusega. Seega, kui ühistu põhikiri näeb ette, et korteriomanik on kohustatud lubama juhatuse liikmeid oma korterisse mõõdikute kontrollimiseks, siis peab ta seda tegema. Kui korteriomanik aga ikkagi oma korterisse sisse ei lase, siis saab talt kohustuste täitmist nõuda vaid kohtu kaudu. Iseasi, kas ainult mõõdikute kontrollimise pärast on mõistlik pikka ja kulukat kohtuteed ette võtta.

Veevo 21.04.2023 15:43 (1 aasta tagasi)

Aitäh! Soojusmõõdikud kuuluvad KÜle, veemõõdikute osas jään vastuse võlgu. Saan ma vastusest õigesti aru, et kui ikka inimene ei soovi koostööd teha, siis võib ta varastada soojuts ja vett nii palju kui soovib, sest kontrollida teda pole võimalik? Ja mida kohus saab otsustada? Et peab sisse laskma, kas seda hakkab kohtutäitur jälgima? Või määrab kohus mingi sunniraha kui sisse ei lasta? Tundub umbes saa jama oema , mis DNA proovi võtmisega, et võib ju kohus määrata, aga kui iniene keeldub sülge andma, siis ei saa ka politsei vägisi temalt seda võtta.

J. 21.04.2023 15:59 (1 aasta tagasi)

Määrake põhikirjaga kord, kui tihti peab juhatus saama mõõdikuid kontrollida ja kuidas arvestatakse tarbimist siis, kui korteriomanik ei lase kontrollijaid oma korterisse, ei esita näitusid või on alust arvata, et mõõdiku näidud ei ole usaldusväärsed. Kui kogu näiduvahe lasta sellistel korteriomanikel kinni maksta, siis enamasti muutavad nad väga koostöövalmiks.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.