Töövaidlus

Kass 12.04.2023 10:29 (5 kuud tagasi)

Tere! Sooviks pädeva juristi arvamust- Tööandja soovib, et ise lahkuksin,mina soovin koondamist tervislikel põhjustel Kuid tööandja sellest kuulda ei taha Kuidas edasi? Kui on ühepoolne lepingu lõpetamine-tööandja poolne,siis mis edasi? Millised on võimalikud toetused, hüvitised?

J. 12.04.2023 13:37 (5 kuud tagasi)

Tööandjal on õigus, kuid mitte kohustus tööleping ühepoolselt üles öelda juhul, kui töötaja ei ole üle nelja kuu tervise tõttu oma tööülesannetega toime tulnud. Töölepingu seaduse mõistes ei ole töölepingu ülesütlemise puhul tervise tõttu tegemist koondamisega ja koondamishüvitist sellega ei kaasne. Lühema perioodi puhul tööandja töölepingut üles öelda ei või. Samas aga võib töötaja töölepingu ise üles öelda, kui tema terviseseisund ei võimalda teha kokkulepitud tööd, tal on selle kohta olemas vastav arstitõend ja tööandjal ei ole talle sobivat tööd anda.

noo 14.04.2023 11:34 (5 kuud tagasi)

Seadus ütleb nii: § 88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel. (1) Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja: 1) ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul; . Siin on rõhk sõnal - eeldatakse. Tegelikkuses võib tööandja ka enne 4 kuud lepingu üles öelda sama §-ga, kui on näha, et töötaja tagasitulek lähemal ajal on äärmiselt ebatõenäoline ja töötaja puudumine tekitab ettevõttele väga olulisi takistusi töö jätkamisel. Ja samuti ei pea see 4 kuud olema ühte jutti. Aga õige on see, et tegemist ei ole koondamisega ja lisaks nagunii töötaja ei saa nõuda koondamist. Koondamine on tööandja ühepoolne otsus, milles töötaja kaasa rääkida ei saa. Selle §-ga lõpetamisel ei ole tööandjal kohustust ette teatada ja ka hüvitisi tööandja maksma ei pea, peale tavalise lõpparve. Küll on õigus saada töötukassast töötuskindlustushüvitist.

J. 14.04.2023 15:47 (5 kuud tagasi)

Juriidilises keeles tähendab sõna „eeldama“ eeltingimust, milleks antud juhul on 4 kuud. Tõsi, see periood ei pea olema järjest, kuid peab jääma siiski viimase aasta sisse. Lühema perioodi puhul keelab tööandjat tööleping lõpetada TLS § 92 lg 1 punkt 3, mis ütleb, et tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu. Kui tööandjal oleks õigus tööleping lõpetada enne 4 kuud, „kui on näha, et töötaja tagasitulek lähemal ajal on äärmiselt ebatõenäoline“, siis tekib küsimus, kui pikk on see lähem aeg? Üks nädal, kaks nädalat, vähem, rohkem? Mõne tööandja arvates tekivad ettevõtte töös olulised takistused võib-olla juba siis, kui töötaja on haiguslehel kõigest 2 päeva. Samas töötaja lahti laskmine ettevõtte probleeme ju ei lahenda.

noo 15.04.2023 12:29 (5 kuud tagasi)

See periood võib olla ka lühem, kui 4 kuud ja ei pea ka jääma ühe aasta sisse. Googelda, selle kohta on mitmeid lahendeid. Ettevõtte probleemid lahendab töövõimetu töötajaga lepingu lõpetamine vägagi, kuna siis on võimalik leida uus töötaja sellele kohale. Umbmäärase tähtajaga asendajat on oluliselt keerulisem leida.

J. 15.04.2023 15:32 (5 kuud tagasi)

Ei ole guugeldades ühegi sellise (kohtu?)lahendi otsa sattunud, aga kui sa siia mõne lingi paned, siis hea meelega loen. Siiski on tõesti üks viis, mil tööandja võib töölepingu TLS § 88 lõike 1 punkt 1 alusel üles öelda, kui töötaja on viibinud haiguslehel vähem kui 4 kuud või üldse mitte. See on siis, kui töötaja toob arstilt tõendi, et tema tervisesisund ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandjal ei ole töötajale tema terviseseisundile vastavat kergemat tööd anda. Kuid ka siis ei ole tööandjal kohustus töölepingut omalt poolt lõpetada ja töötajal jääb üle lõpetada leping ise TLS § 91 lg 3 alusel. Esimesel juhul on töötajal õigus töötuskindlustushüvitisele, kui muud kriteeriumid on täidetud, teisel juhul mitte. Aga see, et haiguslehel oldud aeg võib olla lühem ja võib venida isegi mitme aasta peale, on nonsenss. Nii võiks tööandja lahti lasta iga töötaja, kes mitme aasta jooksul kogemata ühe korra haiguslehele jääb.

noo 16.04.2023 07:09 (5 kuud tagasi)

no minul tuli googeldades päris mitmeid artikleid ja juristide arvamusi jms. Kummaline küll, et sinul mitte midagi ei tulnud. Keegi ei ole rääkinudki, et töötaja võiks lahti lasta kohe, kui korraks lühiajalisele haiguslehele jääb. Ja tõepoolest, see § ei ole tööandjale kohustuslik, vaid see on võimalus ettevõttel edasi liikuda, kui on selge, et töötajast enam töö tegijat ei ole. Lisaks ei ole tööandale kohustuslik üldse töötajaga lepingut lõpetada, kui soovitakse teda nö.igavesti nimekirjas hoida. J. tasuks ennast natuke rohkem sügavuti tööseadusandlusega kurssi viia, kui lihtsalt silmaklappidega ühest sõnast kinni hoides oma arvamust räusata. Vähemalt on selge, et tööõiguses J arvamusi 100% puhta kullana võtta ei tasu. Igaks juhuks kordan veelkord üle, et koondamisega sellises teemas mingil juhul tegemist ei ole.

J. 16.04.2023 10:16 (5 kuud tagasi)

Juhtub sinuga tihti nii, et kui argumendid otsa saavad, siis hakkad vastaspoolt lihtsalt ebakompetentseks räuskajaks sõimama? Väga madal, muide.

zice 16.04.2023 14:16 (5 kuud tagasi)

kas piss on jälle pähe löönud?

noo 19.04.2023 17:41 (5 kuud tagasi)

sa pead ennast silmas jah? Et kui teema on võõras aga koledasti tahaks tark välja, siis kõige parem argument on vastane maa sisse trampida.. Ära võta sõna, kui teema ei ole tuttav, nii lihtne see ongi.

Reelika 16.04.2023 11:09 (5 kuud tagasi)

Tegelikkuses ei või tööandja enne 4 kuud lepingu üles öelda sama §-ga, kui on näha, et töötaja tagasitulek lähemal ajal on äärmiselt ebatõenäoline ja töötaja puudumine tekitab ettevõttele väga olulisi takistusi töö jätkamisel.

noo 29.04.2023 07:21 (5 kuud tagasi)

tegelikult ikka võib :)

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.