Elatis täiselaisele lapsele

Mures ema 28.01.2019 12:09 (5 aastat tagasi)

Kui isale on peale pandud alimendid. Ta ei maksa neid, auna suureneb võlg tal. Olen lapse kostja praegu, et elatise peaks ta mulle maksma. Kohtutäitur ka peal,et siis kohtutäituri kaudu. Laps saab varst 18 aastaseks. Kas siis mina enam nõuda ei saa? Ka seda aega mil alimendid välja mõisteti? Või selle aja sees olevad alimendid ikka saan endale veel mõista, mil laps minu katuse all elas? Ja mis saab siis kui maksja peaks surema, kellele võlg edasi kandub? Tal on teise perena veel laps sündinud. Kas siis saame sellelt lapselt täisealisena välja mõista asja? Või kui laps ei võta tal pärandit vastu ehk siis võlgu, kas siis üldse kustub see võlg? Mitte kunagi ei saagi kätte seda?

A 28.01.2019 14:22 (5 aastat tagasi)

Peale lapse 18-aastaseks saamist saab laps ise nõuda tingimusel, et ta jätkab hariduse omandamist, maksimaalselt saab elatist nõuda kuni 21-aastaseks saamiseni, selleks tuleb siis lapsel endal kohtusse pöörduda. Juba väljamõistetud elatis jääb siis võlana üles kuni aegumiseni ning ka elatise võla tasumist saab laps peale täisealiseks saamist ise nõuda. Taoline nõue aegub 10 aasta möödudes lapse täiskasvanuks saamisest. Kui isa sureb ja tema pärijad ei võta pärandit vastu, lõpeb ka võlg. Muuhulgas tuleb arvestada, et kui tegemist seadusjärgse pärimisega, siis on pärijaks ka laps ise, kelle kasuks elatis välja mõistetud, seega pärandi vastuvõtmisel omandab ta nõude iseenda vastu ning sellisel juhul võlasuhe lõpeb kokkulangemisega.

Mures ema 29.01.2019 10:57 (5 aastat tagasi)

Aga kas siis mina lapse emana peale lapse täisealiseks saamist ei saa seda enam nõuda, et see mis lapse alaelaisena minule oli vaja maksta? Ja kui laps ei taha nõuda elatist, siis kustutatakse kohe see summa mis ta praegu juba võlgu? Aga kui isa ei tee üldse pärandust, siis ei kandu asi üldse kellelegi edasi? Kui isal ainult pangakonto ja muud ei midagi?

A 29.01.2019 13:02 (5 aastat tagasi)

Elatis mõistetakse välja alaealisele lapsele, s.t kuigi kuni lapse täisealiseks saamiseni tuleb see tasuda lapsevanema arvele, on selle saajaks ikkagi laps ise ning peale lapse täisealiseks saamist saab ka täitmist nõuda üksnes laps ise. Juba väljamõistetud elatise nõue iseenesest ei kustu, kuid laps peaks ise esitama täisealiseks saades kohtutäiturile avalduse täitemenetluse jätkamiseks. Kui isa testamenti ei tee, on pärijaiks tema seadusjärgsed pärijad - lapsed ja tema praegune abikaasa, sh ka laps ise, kelle kasuks elatis välja mõisteti.

Mures ema 29.01.2019 13:04 (5 aastat tagasi)

Aga kuidas peavad isa lapsed teadma,et nemad on pärijad. Kas elatist saav laps peaks kuskile pöörduma näiteks peale isa surma, et ta ei taha midagi?

A 29.01.2019 13:08 (5 aastat tagasi)

Pärandist loobumise avaldus tuleb esitada notarile.

A 29.01.2019 13:09 (5 aastat tagasi)

Pärandist loobumise avaldus tuleb esitada notarile.

A 29.01.2019 13:06 (5 aastat tagasi)

Ja kõigil pärijatel on õigus pärandi vastuvõtmisest loobuda 3 kuu jooksul pärandaja surmast arvates ning kui teised pärijad pärandist loobuvad, ei ole elatise võlga nõuda kelleltki.

Mures ema 29.01.2019 13:07 (5 aastat tagasi)

Aga kui pärandit polegi? Lihtsalt sureb ära. Mis siis saab?

A 29.01.2019 13:15 (5 aastat tagasi)

Kuna pärandvara hulka kuuluvad ka kohustused, siis põhimõtteliselt on pärand alati olemas ning see loetakse avanenuks pärandaja surma hetkel. Juhul, kui pärijad 3 kuu jooksul pärandaja surmast arvates pärandist ei loobu, loetakse nad pärandi vastuvõtnuks ning vastutavad kõigi pärandaja kohustuste eest.

vastus 29.01.2019 13:25 (5 aastat tagasi)

Pärand ei ole mitte ainult väärtuslikud asjad (kinnistud, aktsiad, sõidukid, laevad) vaid ka kõik muu, alustades otsestest võlgadest, lõpetades riiete, jalanõude jms. Isegi prügikasti kõrval elavast asotsiaalist jääb järgi asju ehk pärandit, kuna päris porgandpaljast inimest, kellel tõesti mitte midagi pole, pole veel nähtud.

Anna 29.01.2019 19:27 (5 aastat tagasi)

Olen selle tsirkuse läbi käinud. Elatisraha võlgnik ehk siis lapse isa suri ära koos 23000 euroga. Vara ei olnud ja ei tulnud. Kõige tipuks saatis notar 1.5 aastat hiljem ka arve lapsele, kes oli 18 saanud. See on nii, et võtad pärandina võla mis on võlglane sulle võlgu. Palju lihtsam, kui ei ela, saab vähemalt toitjakaotuspensioni kuni 24 aastani ja seda juhul kui õpib.

Mures ema 29.01.2019 19:30 (5 aastat tagasi)

Aga kui vara polnud ja ei tulnud,kuidas siis tema selle võla sai?

Anna 29.01.2019 20:24 (5 aastat tagasi)

Tõin lihtsalt näite, raha läks korstnasse. Sai pärandiks notari tasu.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.