Võlgnevuse aegumine

Küsimus 23.01.2019 08:18 (5 aastat tagasi)

Tere Olen segaduses mis kuupäevast alates arvutada kas võlg on aegunug või mitte (tegu on siis krediidilepinguga). Leping on sõlmitud 10.12.2015, loovutusteatis inkassole on kuupäevaga 29.03.2018. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on esitatud 27.12.2018 ja täna (23.01.2019) sain kohtult makseettepaneku. Kas võlgnevuse aegumist arvutatakse lepingu sõlmimisest või loovutusteatise kuupäevast?

Reelika 23.01.2019 11:00 (5 aastat tagasi)

Võlgnevuse aegumist arvestatakse sissenõutavaks muutumisest, mitte lepingu sõlmimisest ega loovutamisest. Ehk siis maakeeli öeldes võla tekkimisest (pidid maksma aga ei maksnud).

Küsimus 23.01.2019 11:10 (5 aastat tagasi)

Tänan vastamast. Küsin siit veel täpsustuseks üle, et ütleme leping sõlmiti 10.12.2015, esimene lepingujärgne maksegraafiku makse pidi olema 11.01.2016. Kui seda makset ei toimunud, siis sellest hetkest tekkis ka võlg. Siis selle järgi on see võlg tänaseks aegunud?

A 23.01.2019 11:17 (5 aastat tagasi)

Kuni laenulepingu ülesütlemiseni muutub iga osamakse sissenõutavaks ja aegub eraldi, laenulepingu ülesütlemisega muutuvad alates ülesütlemise kuupäevast sissenõutavaks ka need osamaksed, mille tasumise tähtaeg lepingu järgi ei ole veel saabunud. Kohtule hagiavalduse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine peatab aegumise. Kui esimese samakse tähtaeg oli 11.01.2016 ja avaldus kohtule esitati 27.12.2018, siis ei ole ei esimene osamakse ega nõue tervikuna aegunud, kuna avaldus on kohtule esitatud enne 3-aastase aegumistähtaja saabumist.

Reelika 23.01.2019 11:24 (5 aastat tagasi)

§ 160. Aegumise peatumine hagi esitamisega (1) Aegumine peatub õigustatud isiku poolt hagi esitamisega nõude rahuldamiseks või tunnustamiseks. (2) Hagi esitamisega on võrdsustatud: 3) avalduse esitamine maksekäsu kiirmenetluses või muus hagita menetluses;//Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peatas aegumise.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.