Palun selgitust, kommunaalvôlgnevusi argumisest

Olga 21.01.2019 19:51 (5 aastat tagasi)

Viimasel ajal kortervôlgnikud tôdevad, et kui nende vôlgnevuse tekkimisest mööda läinud kolmeastane tähtaeg, siis ei ole enam vôimalust seda vôla välja nôuda temalt

Reelika 21.01.2019 21:16 (5 aastat tagasi)

TsÜS § 154 lg 1 - Korduvate kohustuste, välja arvatud lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

A 22.01.2019 07:32 (5 aastat tagasi)

Lisaks tuleb arvestada ka aegumise katkemisega. TsÜS § 158 (1) Aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. (2) Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.

koll 22.01.2019 16:22 (5 aastat tagasi)

Kui võlanõue on kohtutäituri käes siis on vist aegumine pikem? Kohtutäituri juures võin lepingut koostades öelda, et soovid kulude katteks lasta võõrandada ka võlglase kinnisvara st. korter.

Reelika 22.01.2019 23:59 (5 aastat tagasi)

10 aastat

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.